Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Český jazyk 8 - UČ

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 8-55

Učebnice pro 8. ročník je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na již vydané učebnice pro 6. a 7. ročníku.

Každá kapitola obsahuje jak teorii učební látky, tak i dostatečné množství cvičení, pomocí nichž si žáci nejen zopakují jazykové vědomosti a dovednosti, ale především si upevní i nové učivo. Navíc jsou zde pravidelně zařazovány testy a jazykové rozbory, které přispívají k cyklickému opakování učiva. Je zde brán zřetel na mezipředmětové vztahy, průřezová témata, skupinovou práci a klíčové pojmy v angličtině a němčině.

179 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno