Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Listen and speak with friends! 2. díl (učebnice)

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 5-81

Pro 5. ročník je určena řada LISTEN AND SPEAK With Friends!, která se skládá ze dvou učebnic, dvou pracovních sešitů, slovníčku a tří CD. 

Učivo 5. ročníku je rozloženo do 10 lekcí (každý díl učebnice obsahuje 5 lekcí). Lekce jsou systematicky koncipovány na 8 stran.

  • První strana se vždy zaměřuje na čtení s porozuměním textu, žáci se zároveň seznámí s novou slovní zásobou. V 2. díle se jedná o témata: Free Time, My Body, At Easter, Nature, Holidays.
  • Druhá a třetí strana lekce slouží k vyvození gramatiky a k jejímu procvičení v reálných situacích. Overview s tématy a gramatikou jednotlivých lekcí vám rádi zašleme.
  • Čtvrtá strana nabízí žákům příběh psaný formou komiksu. Žáci si v rámci probíraného tématu rozšíří své konverzační dovednosti o fráze, které využijí v reálných situačních rozhovorech. 
  • V úvodu další strany žáci ještě pracují s komiksem, ale z větší části je pátá strana věnována kreativní práci na projektu (např. My family tree). 
  • Na šesté straně je učivo lekce přehledně shrnuto v tabulkách, na sedmé straně si žáci učivo procvičí a poslední, osmá strana lekce je věnována blogu. Kamarádi z různých zemí světa sem vkládají své příspěvky. Blog je zaměřen na zajímavosti z historie (např. Olympic Games, King Arthur, Dinosaurs, ). Pro tyto stránky jsme vybrali poutavé příběhy z minulosti, které oslovují věkovou kategorii žáků a žákyň daného období.

Nechybí poslechová cvičení a písničky. U jednotlivých cvičení v učebnicích jsou pro snazší orientaci uvedeny odkazy na úkoly v pracovních sešitech, na CD a na slovníček. Součástí učebnic jsou na vnitřních stranách obálek přehledné tabulky učiva. Vyučující (rodiče) mohou pracovat s úkoly podle instrukcí, které jsou uvedeny v českém jazyce v závěru každého dílu učebnice. Najdou zde náměty, které mohou využít k tomu, aby si jejich žáci a žákyně (děti) snadno a rychle osvojili potřebné znalosti a dovednosti.

Učebními materiály pro 5. ročník provází hlavní hrdina Theo, který si založil blog zaměřený na historii a cestování. Prostřednictvím setkání na blogu Theo komunikuje s kamarády z různých zemí světa. 

Tematické zaměření učebnic: vesmír, návštěva planetária, Greenwich, rodina, povolání, vlastnosti, život v pravěku, pamětihodnosti Evropy, Evropská Unie, cestovní doklady a vše potřebné pro cestu letadlem, bohové Olympu, plavba Titaniku, lidské tělo, nemoci, návštěva u lékaře, pravidla chování v chráněných oblastech, návštěva muzea (the Natural History Museum in London) a další.

Gramatické jevy:  

present simple: Wh-questions (which)

time (hour, minute, second, quarter past, quarter to, AM/PM)

object pronouns (me, you, her, him, it, us, you, them)

capital letters: city name, name nationality,

definite article THE (names of rivers, oceans, seas, islands and groups of mountains)

alphabet

past simple WAS/WERE

ordinal numbers

past simple WAS/WERE (positive and negative sentences, questions)

Wh-questions in past simple

past simple - regular verbs (positive and negative sentences)

can - Can you see (hear, touch, taste, smell...)?

to have (got)/ had headache (...)

everybody - somebody - nobody

everything - something - nothing

the amount of food (a packet of..., a bar of..., a box of..., a piece of... a tin of...)

past simple (questions), past simple (Wh-questions)

may/must, may not/must not

future (to be going to)

119 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno