Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Zeměpis 6/2 - Přírodní obraz Země UČ

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 6-76

Logicky navazuje na 1. díl. Přináší učivo o přírodním prostředí povrchu Země, rozšíření života na Zemi a vlivu člověka na ži­vot­ní prostředí. V kratších dílčích celcích jsou ve své vzájemné pro­vá­za­nos­ti probírána témata litosféra, atmosféra, hydrosféra, pe­do­sfé­ra a biosféra. Zvláštní pozornost je věnována podnebným pásům Země a jejich charakteristice, včetně typických zástupců rostlinné a živočisné říše.

89 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno