Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Přírodopis 9 - Geologie a ekologie

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 9-30

Učebnice se zabývá neživou přírodou a jejím vztahem k přírodě živé. Je zde probrán základní přehled nerostů a hornin, stavba planety Země, geologické procesy, tektonika, půdy apod. V závěru je zařazena kapitola o ekologi. Učebnice je doplněna mnoha obrázky a fotografi emi, úkoly k přemýšlení nebo vyhledávání na internetu.

169 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno