Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Zeměpis 8 /2 - Česká republika UČ

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 8-76

Učivo o naší vlasti je zpracováno do několika částí. Začínáme polohou a vývojem státního území, přírodními podmínkami, obyvatelstem, sídly a hospodářstvím. Obsahově nejrozsáhlejší částí je učivo o krajích České republiky, které je přehledně a originálně zpracováno ve druhé půli učebnice. Každý kraj je doplněn vlastivědnou mapou s bohatou legendou a množstvím fotografií. Celou učebnicí prostupuje tradičně řada příloh, zajímavostí, mezipředmětových vztahů. Cyklická opakování a různé úkoly rozvíjejí klíčové kompetence žáků. V závěru učebnice naleznete vedle očekávaných výstupů, klíče a souhrnného opakování také návrh projektového dne.

89 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno