Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Český jazyk 6 - UČ

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 6-55

Učebnice je rozdělena na kapitoly věnované úvodnímu výkladu o českém jazyce, zvukové stránce jazyka, tvoření slov a slovotvorbě, tvarosloví, skladbě a slohu. Každá kapitola obsahuje dostatečné množství cvičení, pomocí kterých si žáci proberou a upevní nové učivo. Do učebnice jsou navíc pravidelně zařazeny jazykové rozbory, které přispívají k cyklickému opakování učební látky, mezipředmětové vztahy, průřezová témata, skupinové práce a klíčové pojmy v angličtině a němčině.
179 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno