Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Zlomky

Nakladatelství: ART

Kód: MA001

CD Zlomky  je tématický výukový program, který zahrnuje celou problematiku od definování zlomků, jejich použití až po výpočty a vztah zlomků a desetinných čísel.
Cílem tohoto CD je, aby žáci pochopili ucelenou komplexní výuku zlomků.
Pochopit zlomky není náročné, pouze rozdělení do tříd a poměrně pozdní zařazení do školních osnov působí roztříštěně a znesnadňuje pochopení pro děti.

Proto v tomto programu nauka o zlomcích není rozdělena do školních tříd, začátek této nauky je dostupný nízkému věku dětí a postupná náročnost vysvětlení celé problematiky zlomků umožňuje přehledné a efektivní zvládnutí celého učení zlomků. 
Ke snadnému porozumění přispívají obrázky, animace a zábavné procvičování.
CD má dvě hlavní části - UČENÍ a ÚLOHY

CD Veselé ZLOMKY jako i ostatní výukové programy CHYTRÉ DÍTĚ žáky především učí, vysvětluje a objasňuje pojmy tak, aby početní výkony se zlomky byly pro ně snadné.

UČENÍ je první část programu. Je rozdělena do 15 kapitol, každá z nich obsahuje několik animovaných klipů, které vysvětlují vlastnosti zlomků a počítání s nimi.

ÚLOHY – druhá část CD
Ve 12 kapitolách tohoto menu se žáci naučí se zlomky prakticky počítat.

Uvedená cena odpovídá jednouživatelské licenci.

Cena za větší počet licencí na dotaz

 

 
720 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno