Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Společenskovědní vyučovací předměty

Nakladatelství: Dyscentrum Praha

Kód: 747

Druhé vydání příručky pro učitele druhého stupně základních škol, která je zaměřena na tipy a doporučení pro práci se žáky se specifickými poruchami učení.

 

OBSAH:

1. Stručné vymezení specifických poruch učení

2. Možné projevy specifických poruch učení ve výuce přírodovědných předmětů

3. Postupy při výuce - při osvojování nového učiva

4. Postupy při prověřování znalostí

5. Užitečné tipy pro práci

108 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno