Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Přírodovědné vyučovací předměty

Nakladatelství: Dyscentrum Praha

Kód: 0746

Druhé vydání příručky pro učitele druhého stupně základních škol, která je zaměřena na tipy a doporučení pro práci se žáky se specifickými poruchami učení.

 

OBSAH:

1. Stručné vymezení specifických poruch učení

2. Možné projevy specifických poruch učení ve výuce přírodovědných předmětů

3. Postupy při výuce - při osvojování nového učiva

4. Postupy při prověřování znalostí

5. Příklady (z) dobré praxe

6. Užitečné tipy pro práci

108 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno