Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Orientace v čase 1. díl

Nakladatelství: Dyscentrum Praha

Kód: 471

Vnímání plynutí času je pro předškolní dítě vymezeno událostmi, které ho obklopují, které se pravidelně střídají, tzn. charakteristické činnosti pro den, noc, poledne, večer. S vnímáním plynutí času úzce souvisí vnímání časové posloupnosti, časového sledu, uvědomování si příčiny následku, začátku a konce.

Pracovní listy jsou zaměřeny na organizaci běžného dne. Obsahují aktivity, se kterými se dítě pravidelně setkává doma i v mateřské škole v průběhu všedního dne. V závěru jsou zařazeny činnosti, se kterými se dítě zpravidla nesetkává každodenně - práce kadeřnice, lékaře, prodavačky, švadleny, kuchaře, cukrářky, zedníka, instalatéra.

Pracovní listy je možné použít k rozvoji:

- uvědomování si posloupnosti při vykonávání určité činnosti, posloupnosti děje;

- uvědomění si začátku činnosti, jejího průběhu a očekávaného výsledku;

- budování pojmů ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, uvědomování si jejich posloupnosti, přiřazování odpovídající činnosti;

- budování pojmů první, následný, poslední, před, za;

- řeči - slovní zásoby, obratnosti ve vyjadřování.

122 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno