Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Matematika 2 + 3

Nakladatelství: ART

Kód: MA010

CD-ROM Matematika 2+3 je určen pro 2. a 3. třídu ZŠ, je to pokračování Matematiky1.

CD-ROM Chytré dítě jsou založeny na novém přístupu k výuce, výchově k tvořivosti a samostatné práci. V obou titulech Matematika 1 a Matematika 2+3 se klade důraz na geometrii. Geometrie naučila lidi myslet, byla na počátku různých věd a činností. U dětí je třeba ji velmi důrazně podporovat. Učitel Bajtík zde vysvětluje geometrii ve větším rozsahu, než jsou školní osnovy. Například v informaci o přímce je velmi důležité zdůraznit, že ji nemůžeme změřit, seznámení s úhly souvisí s trojúhelníkem atd...
Abychom dodrželi zásadu efektivního získávání znalostí, není možno "useknout" učební látku podle osnov těsně za 2. třídou. Učivo 2. a 3. třídy spolu souvisí. Striktní rozdělení učiva do tříd nepůsobí pozitivně na dětské chápání matematiky. Určité partie matematiky z hlediska správného pochopení není možno dělit.
Například:Měření úseček v 2.třídě a měření obvodu rovinných obrazců ve 3.třídě. Pokud dítě pochopí a naučí se měřit úsečku, musí ihned vědět, k čemu to je dobré. Tím, že si změří délku svého pokoje se upevní jeho znalosti o délce úsečky. 
Podporujeme způsob činnostního vyučování.

V celém díle jsme sledovali, aby úlohy byly pro děti zajímavé a řešením příkladů nebylo jen mechanické klikání na číslice. Pokud bylo možné, zvolili jsme hravou formu procvičování. (Například násobilka na balóncích, sčítání na nákupu v samoobsluze...)

Obsahem CD-ROM Matematika 2+3 
je to, co se žák naučí v 2. a 3. třídě. Z toho důvodu je třeba ovlivnit dítě v tom směru, aby se zabývalo pouze úlohami, na které stačí, a neodradilo se ostatními. To se týká především úloh procvičovacích, které jim představí modrý Bajtík. Jsou zde zařazeny i obtížné úlohy, jako jsou Kvíz a Olympiáda.

Ovládání CD-ROM 
je jednoduché. Dítě si zvolí jednoho Bajtíka. Na dolních tlačítkách stejné barvy jako je Bajtík si vybere úlohu. Napravo jsou další kruhová tlačítka, která úlohu diferencují. 
V každé úloze je nápověda - příslušný Bajtíkza stolečkem.
Po vyřešení úlohy se musí na Bajtíka zazvonit. Šipkou se vybírá další příklad. Na černé tabuli se zapisuje počet správně vyřešených příkladů.

Poznámka pro učitele a rodiče
Na tabulce je možno ověřit si, které příklady žák řešil. Je možno určit dítěti, které příklady má řešit, a na tabulce si ověřit výsledek.

Modelové úlohy 
Žlutého bajtíka si mohou děti volit podle zájmu. Přináší jim dynamické modely početních vztahů, podobně jako v matematice 1. Je to model sčítání, násobení, chod hodin a stavebnice.

Výukové úlohy
Bajtík-učitel v animovaných klipech vysvětluje nové pojmy a vztahy. Žák si učitele Bajtíka jistě pustí podle zájmu.

Procvičovací úlohy
Modrý Bajtík je 14 úloh na dolních tlačítkách. Každá z těchto 14 úloh se dělí podle obtížnosti na části, které jsou vyjmenovány vpravo nahoře na kruhových tlačítkách. 
Na černé tabulce se průběžně objevuje číslo, které představuje počet dobře vyřešených příkladů. Klikem na tabulku zjistíte, které úkoly žák řešil. Je to dobrá příležitost, doma nebo ve škole zadat dětem individuální úkoly, a možnost je kontrolovat.

Uvedená cena odpovídá jednouživatelské licenci.

Cema za větší počet licencí na dotaz


630 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno