Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Cvičení pro rozvoj řeči

Nakladatelství: Portál

Kód: 23202707

Náměty pro více než sto zábavných činností slouží učitelkám v mateřských školách i rodičům k podpoře vývoje řeči dětí raného věku. Logopedům umožňuje přehledné zhodnocení oblastí, v nichž má dítě problémy, a naplánování vhodného terapeutického postupu. Rodiče i vychovatelé mohou knihu využít také při nápravě těžších poruch řeči, které lze zachytit již v batolecím věku dítěte, a při práci s dětmi s poruchami sluchu. Autorky kladou důraz na to, aby se cvičení mohla přirozeně začlenit do každodenních činností a her dítěte.

197 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno