Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Živá abeceda

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 1-91

Pracovní učebnice, Použita analyticko-syntetická metoda, V úvodu jsou zařazeny úkoly k rozvoji komunikace, orientace v prostoru, zjišťování shody a rozdílnosti ve tvarech a obrázcích, k procvičování pravo-levé orientace, Následuje seznámení s prvními písmeny, množství mřížek na určování pozice hlásky ve slově, Důraz na nácvik spojování hlásek do slabik,

69 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno