Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Živá abeceda

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 1-21

Pracovní učebnice, Použita analyticko-syntetická metoda, Učivo zpřístupněno spoustou her a ilustrací, Úkoly k rozvoji komunikace, orientace v prostoru, zjišťování shody a rozdílnosti ve tvarech a obrázcích, k pravo-levé orientaci, Seznámení s prvními písmeny, množství mřížek na určování pozice hlásky ve slově, Důraz na nácvik spojování hlásek do slabik, Barevné, fomát A4, 48 stran, (Předmět:Český jazyk)

69 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno