Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Václavorky - pro 16 žáků

Nakladatelství: Aktivní žák

Kód: AZ0055-16

Učební pomůcka je určená k zábavnému sdělení informací o životě svatého Václava. Pracuje se ve skupinách o dvou až čtyřech žácích. Strategická hra s kartami podporuje čtenářskou gramotnost i logické uvažování.

Každá skupina obdrží 20 kartiček s informacemi o životě svatého Václava, pracovní tabulku a jeden stíratelný fix. Hráči se postupně střídají v pokládání karet na herní tabulku. Kartička se může položit pouze na políčko se stejným textem. Pokládá se texty k sobě a na druhou stranu stíratelným fixem zapíše hráč svůj symbol. Je nutné vždy při pokládání karty přečíst její obsah nahlas. Poté pošle jednu svoji kartu spoluhráči po pravé ruce tak, aby nebylo vidět, co je na ní napsáno. Další člen skupiny pokračuje stejným způsobem. Cílem každého jednotlivce ve skupině je vytvořit řadu tří předem zvolených symbolů za sebou (Václavorku). Při skládání Václavorek je důležité, aby se děti snažily zapamatovat co nejvíce informací o svatém Václavovi. Tyto znalosti následně prokáží při vyplňování kopírovatelného pracovního listu, který obsahuje informace z herních kartiček.

Podrobná pravidla hry jsou součástí balení.

Obsah balení pro jednu skupinu:

· 20 laminovaných kartiček s texty

· 1 laminovaná pracovní tabulka

· 1 kopírovatelný pracovní list s vynechanými údaji

· 1x stíratelný fix

· 1 hadřík na smazání fixu

OBSAH BALENÍ PRO SKUPINY

1 - 4 žáci ....1x

16 žáků ... 4x

24 žáků ... 6x

32 žáků ... 8x

Rozsah dodávky  pro 16 žáků

696 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno