Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Raduga po novomu A1/ 1. díl Učebnice

Nakladatelství: Fraus

Kód: F6598

PhDr. Stanislav Jelínek, prof. Ljubov Fjodorovna Alexejeva, PhDr

V 1. díle učebnice (jazyková úroveň A1/1) je zvýrazněn zřetel k  osvojování zvukové a grafické stránky jazyka spolu s detailnějším nácvikem psané azbuky (v pracovním sešitě + slovníček a přehled učiva).

Důležitou roli plní grafická úprava celého souboru, která usnadňuje učitelům i žákům orientaci ve stavbě lekcí. Učebnice i pracovní sešity jsou bohatě vybaveny fotografiemi a ilustracemi, které tvoří nedílnou součást procesu rozvoje komunikativních kompetencí žáků.

289 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno