Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Procvičujeme převody jednotek

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 5-38

Tento dvoubarevný pracovní sešit nabízí jednoduchý postup pochopení systému převodů jednotek. Žáci se učí převádět jednotky logicky, v převodech hledají systém, například s pomocí osy převodů.

Učivo je rozloženo tak, že si žáci nejdříve zopakují násobení a dělení deseti, stem a tisícem, které při převodech budou následně využívat. Poté se naučí pracovat s předponami mili-, centi-, deci-, deka-, hekto-, kilo- a nakonec tyto znalosti postupně aplikují na jednotkách délky, hmotnosti a objemu. V závěru jsou zařazeny příklady zabývající se převody jednotek obsahu a času. Sešit obsahuje i klíč s řešením příkladů. 

43 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno