Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Pro ouška

Nakladatelství: Aktivní žák

Kód: AZ0008

Nežli prvňák začne číst,musí si být velmi jist,že vše sluchem dobře vnímá,jinak je to děsná dřina."Didaktická pomůcka Pro ouška se zábavnou formou zaměřuje na rozvoj sluchového vnímání.

Didaktická pomůcka Pro ouška je určená dětem z mateřských škol a žákům prvních tříd. Jednotlivé aktivity jsou zábavnou formou zaměřené na rozvoj sluchového vnímání. Napomáhá úspěšnému zvládnutí čtenářských dovedností a písemného projevu. Lze ji využít též jako reedukační pomůcku při potížích se sluchovým vnímáním v 1. i 2. třídě, při práci s dětmi se SPU.

Pro ouška se skládá z deseti zvířátek, která jsou rozdělená do deseti obalů. Každá kapsa, jež zastupuje jeden druh zvířete, obsahuje 3 zvukově podobné hlásky. S nimi dítě s dopomocí dospělého pracuje. Součástí jednotlivých kapes jsou karty se správným řešením.

Pro ouška se zábavnou formou zaměřuje na:

  • vyhledávání rýmů
  • rytmizaci slov (mezi 3. a 4. rokem)
  • vnímání první hlásky ve slově (mezi 5. a 6. rokem)
  • určení poslední hlásky ve slově

– nejprve především souhlásku

  • rozlišení dalších hlásek u kratších slov
  •  rozvoj slovní zásoby
  •  další možné aktivity s obrázky

OBSAH BALENÍ:

· 90 laminovaných obrázkových kartiček rozdělených do deseti souborů

· 10 laminovaných karet pro dospělou osobu s pokyny k práci s obrázky + správné řešení

· 10 kolíčků

· brožura s podrobnými návody k práci s pomůckou

2 382 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno