Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Přírodopis 6, 2.díl - Bezobratlí živočichové PS - barevný

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 6-35

Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků. Žáci si v tomto sešitě procvičí a osvojí záživnou a nápaditou formou všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakováním a sebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj přírodovědné gramotnosti.

53 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno