Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Písanka 2, 1.díl dvoubarevná

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 2-48

Již vyšla Písanka pro 2. ročník, 1. díl,  ze souboru učebních materiálů "Píšeme tiskacím písmem".

Písanka obsahuje postupné opakování všech tvarů písmen a číslic pro psaní nevázaným písmem. Všechna malá písmena jsou doplněna krátkým textem o některém živočichovi začínajícím na dané písmeno. Žáci a žákyně se tak seznámí s řadou živočichů.

Písankou prolínají různé úkoly, které podporují čtení s porozuměním a napomáhají rozvoji myšlení. Každá strana je doplněna hádankou. V písance je také zařazena jednoduchá forma sebehodnocení.

Žákyně a žáci mají i prostor pro práci s chybou. Písanka je mezipředmětově propojena s učivem prvouky a českého jazyka.

Žáci a žákyně se v písance seznamují také s tvary písmen pro psaní vázaným písmem. Postupně se učí číst tyto tvary spojené do slabik a slov. Cílem ovšem není, aby žákyně a žáci tyto tvary psali – po přečtení písmen, slabik či slov je přepisují tvary nevázaného písma. Utvářejí si tak postupně dovednost číst text napsaný vázaným písmem.

21 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno