Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Palety

Nakladatelství: Aktivní žák

Kód: AZ0064

Výuková sada pro MŠ a 1. ročník ZŠ je zaměřena na rozvoj zrakové diferenciace formou hravého rozpoznávání a třídění barev. Součástí aktivit je i manipulace s kolíčky na prádlo, díky nimž děti procvičují jemnou motoriku. Dále trénují soustředění, pozornost, postřeh. Činnosti je nutí k logickému uvažování, využívají strategie třídění atd. Aktivity lze hrát individuálně nebo skupinově.

PALETY

Pomůcka je rozdělena na 3 oblasti, se kterými lze pracovat.

1) KOLÍČKOVKA – MÍCHÁNÍ BAREV - Cílem je se rozhodnout, jaká barva vznikne, pokud smíchám dva nabízené odstíny na kartičcce. Následně se umístí kolíček na zvolenou variantu v dolní části kartičky. Po otočení kartičky si dítě samo zkontroluje, zda kolíček směřuje ke správné barvě. Může pracovat až 18 dětí najednou.

2) ROČNÍ OBDOBÍ - Aktivita slouží k rozvoji zrakové diferenciace formou hravého rozpoznávání a třídění barev. Jednotlivý velký sáček v balení přísluší jednomu ročnímu období. Ke každému ročnímu období patří 120 barevných obrázků, které děti na základě třídění barev přikládají k přiloženým herním kartám. Herní karty jsou rozděleny do tří různých obtížností. Pro děti je podněcující, když jich pracuje s jednou sadou více. Je vhodné je nechat diskutovat, radit si, podporovat jejich strategii řešení a spolupráce.

3) STROMY - 4 stromy různých ročních období slouží jako další možnost přikládání kartiček. Děti mohou tematicky třídit obrázky podle toho, v jakém ročním období se daný obrázek nejvíce využívá, vyskytuje apod. Aktivita opět vybízí ke komunikaci o tom, zda odstíny kreseb odpovídají realitě, které se jim nejvíce líbí, proč strom vypadá daným způsobem...

Obsah balení:

· 4 laminované obrázkové stromy formátu A4

· 4 sady laminovaných obrázků tříděných podle ročních období (každá sada obsahuje 6 čtvercových karet + 6x 20 kartiček ke třídění)

· 18 laminovaných kartiček kolíčkovek

· 18 dřevěných kolíčků2 431 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno