Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Oskarova prvouka 3 MP

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 3A-95

Na úvodních stranách metodického průvodce je zařazeno krátké seznámení se všemi metodickými materiály, které jsou k výuce prvouky v tomto ročníku připraveny. Vyučující mají rovněž k dispozici přehled učiva a očekávané výstupy podle jednotlivých kapitol a dále klíčové kompetence žáků.

Metodický průvodce přináší také návrh na rozdělení učiva do jednotlivých měsíců školního roku.

Stěžejní částí metodického průvodce je popis práce s jednotlivými stranami učebnice.

Na konci metodického průvodce je zařazena příloha obsahující básně a písně k jednotlivým tématům prvouky. Dle svého uvážení je vyučující může využít v různých částech vyučovací hodiny.

199 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno