Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Opakujeme češtinu v 6.r. (2.díl)

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 6-60

Přepracované vydání pracovního se zaměřuje na tvarosloví (přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa) a skladbu (základní a rozvíjející větné členy a věta jednoduchá a souvětí).

47 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno