Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Matýskova matematika 1.r. 3. díl UČ aktualizované vydání

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 1A-37

Připravujeme pro vás 3, díl nové pracovní učebnice matematiky pro 1, ročník, ve které provází žáky hodný skřítek Matýsek, Učebnice jsou koncipovány tak, aby žák nebyl nucen pochopit látku vždy v přesný okamžik, ale dávají naopak prostor k postupnému pochopení látky každým žákem dle jeho možností, Nová učebnice matematiky mimo jiné aplikuje čtení jako prostředek k získávání matematických dovedností, K tomu využívá zejména obrázkové čtení, Žáci "čtou" pokyny k úkolům zpočátku pomocí jednoduchých piktogramů, které se samozřejmě postupně proměňují v pokyny slovní, Tento přístup napomáhá k rozvoji samostatnosti žáků a díky tomu zvyšuje jejich učební sebevědomí, Učebnice je bohatě mezipředmětově propojena především s prvoukou, Postupně jsou řazena témata: dětský karneval, Velikonoce, příroda na jaře, hodiny, ovoce a zelenina, K učebnici připravujeme i multimediální interaktivní učebnici (MIUč+),

69 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno