Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Matýskova matematika 1.r. 1. díl UČ aktualizované vydání

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 1A-35

Připravili jsme pro vás 1, díl nové pracovní učebnice matematiky pro 1, ročník, ve které provází žáky hodný skřítek Matýsek, Učebnice jsou koncipovány tak, aby žák nebyl nucen pochopit látku vždy v přesný okamžik, ale dávají naopak prostor k postupnému pochopení látky každým žákem dle jeho možností, Nová učebnice matematiky mimo jiné aplikuje čtení jako prostředek k získávání matematických dovedností, K tomu využívá zejména obrázkové čtení, Žáci "čtou" pokyny k úkolům zpočátku pomocí jednoduchých piktogramů, které se samozřejmě postupně proměňují v pokyny slovní, Tento přístup napomáhá k rozvoji samostatnosti žáků a díky tomu zvyšuje jejich učební sebevědomí, Učebnice je bohatě mezipředmětově propojena především s prvoukou, Postupně jsou řazena témata: cesta do školy, ve škole, na podzim sklízíme ovoce a zeleninu, obchod a nakupování, les a podzim, K učebnici připravujeme i multimediální interaktivní učebnici (MIUč+),

 

 

69 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno