Menu
 • Zboží (0)
 • Kategorie (0)

Matematika PS - 6./1.díl dle RVP

Nakladatelství: Tv Graphics

Kód: 12102805

Podrobný popis
 • Pracovní sešit do matematiky pro 2. stupeň základní školy a víceletá gymnázia.
 • Základní i náročnější učivo, logické úlohy, projekt.

 

 • Koncepce pracovních sešitů:
Učivo v každém ročníku je soustředěno do 3 pracovních sešitů. Jednoduché příklady jsou označeny písmenem A, složitější písmenem B, popřípadě C. Rozsah pracovních sešitů je plánován pro 5 vyučovacích hodin. Učitel bude moci vybírat příklady ze základního i obtížnějšího učiva. Každý žák tak bude mít možnost seznámit se i s náročnějšími příklady.
 • Pracovní sešity jsou vypracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem pro základní vzdělávání doplněné o nezbytné učivo umožňující řešení některých úloh.
 • V úvodu každé kapitoly je prázdná stránka pro zápis nové látky. Díky tomu mají žáci teorii i příklady v jednom sešitě.
 • Základní učivo pro všechny žáky. (příklady označeny písmenem A)
 • Náročnější učivo pro nadanější žáky. (příklady označeny písmenem B nebo C)(Výhodné pro diferenciaci žáků)
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy vyžadující logické myšlení, kombinaci, atd..
 • V každém sešitě najdou žáci zadání dlouhodobějšího projektu, který vyžaduje od žáků sbírání dat po dobu týdne i déle, provádění pokusů a jejich vyhodnocení, vytvoření tabulky, sestavení grafu, výpočet četnosti, aritmetického průměru atd..
 • Testy a minitesty.
 • Tabulky, grafy a geometrická zadání úloh.
 • Dostatek prostoru pro řešení příkladů přímo v sešitě.
 • Vtipné ilustrace řady slovních příkladů.
 • V 9. ročníku MATEMATICKÉ MINIMUM - testy zpracované podle očečkávaných výstupů v RVP - ZV.
 • Obsah 1.dílu:

  I. Opakování a prohlubování učiva z 5. ročníku.
  1. Přirozená čísla a početní výkony s nimi.
  2. Rozeznávání rovinných obrazců.
  3. Obvod a obsah obrazce.
  4. Rozeznávání prostorových útvarů.
  5. Jednoduché konstrukční úlohy.
  6. Řešení jednoduchých slovních úloh a rozvíjení logického myšlení.
  7. Souhrnné opakování.
  8. Test - 25 minut
  II. Zlomek, desetinná čísla.
  1. Zlomky, sšítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.
  2. Desetinná čísla, vyjádření desetinných zlomků desetinným číslem a porovnávání desetinných čísel.
  3. Zaokrouhlování desetinných čísel, sčítání a odčítání desetinných čísel.
  4. Násobení a dělení desetinného čísla 10, 100, 1000.
  5. Převádění jednotek délky, obsahu a hmotnosti.
  6. Násobení desetinných čísel desetinným číslem.
  7. Test - 25 minut
  8. Samostatný projekt č. 1.
  Vydání č. 1
   50 Kč

   Potřebujete poradit?

   Mgr. Radek Vaníček
   Bohunická 52
   619 00 Brno