Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Levelky pyramidy do 20

Nakladatelství: Aktivní žák

Kód: AZ0032

Učební pomůcka slouží k individuálnímu procvičování matematických příkladů, které jsou umístěny do pyramid. Jednotlivé pyramidy obtížností gradují. Každé dítě si samo volí, jaký typ pyramid chce počítat.

Pyramidy ( por 32 žáků) se řeší tím způsobem, že děti doplňují do prázdných políček čísla tak, aby se součet dvou sousedních čísel v řádku rovnal číslu pod nimi. Při této aktivitě může pracovat celá třída najednou, ale jedná se o individuální činnost. Každý jednotlivec si zvolí, jakou úroveň obtížnosti pyramid bude řešit. V průběhu činnosti si může vyzkoušet spočítat několik druhů pyramid. Své úspěchy si zaznamenávají do motivační hodnoticí tabulky, která slouží k přehledu, zda došlo k pokroku a zlepšení v průběhu času.

Obsah balení:

· laminované kartičky s pyramidami tří (až čtyř) různých obtížností

· kopírovatelná hodnoticí tabulka pro záznamy spočítaných příkladů

· laminované karty se správnými výsledky příkladů

· kopírovatelný oboustranný pracovní list

 

480 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno