Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Levelky pyramidy do 15

Nakladatelství: Aktivní žák

Kód: AZ0031

Učební pomůcka slouží k individuálnímu procvičování matematických příkladů, které jsou umístěny do pyramid. Jednotlivé pyramidy obtížností gradují. Každé dítě si samo volí, jaký typ pyramid chce počítat.

Pyramidy (pro 32 žáků) se řeší tím způsobem, že děti doplňují do prázdných políček čísla tak, aby se součet dvou sousedních čísel v řádku rovnal číslu pod nimi. Při této aktivitě může pracovat celá třída najednou, ale jedná se o individuální činnost. Každý jednotlivec si zvolí, jakou úroveň obtížnosti pyramid bude řešit. V průběhu činnosti si může vyzkoušet spočítat několik druhů pyramid. Své úspěchy si zaznamenávají do motivační hodnoticí tabulky, která slouží k přehledu, zda došlo k pokroku a zlepšení v průběhu času.

Obsah balení:

· laminované kartičky s pyramidami tří (až čtyř) různých obtížností

· kopírovatelná hodnoticí tabulka pro záznamy spočítaných příkladů

· laminované karty se správnými výsledky příkladů

· kopírovatelný oboustranný pracovní list

463 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno