Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Kouzelná chaloupka

Nakladatelství: Učebnice Vaníček

Kód: RV0001

Kouzelná chaloupka
SOUBOR DIDAKTICKÝCH POMŮCEK

Soubor tvoří trojdílná rozložitelná chaloupka spojená bodovými magnety, sady obrázkových karet a sada návodných listů s náměty na didaktické úkoly.
Pohádkový motiv perníkové chaloupky podporuje motivaci dětí. Kouzelná chaloupka slouží pro práci pedagogů v běžných třídách, logopedických asistentů, logopedů, ale i pedagogů v logopedických třídách a speciálních pedagogů v poradenských zařízeních.
Zaměřuje se na diagnostiku, rozvoj a reedukaci u dětí předškolního, mladšího školního věku a dětí se speciálními potřebami.

Logopedická podpora
Rozvoj v jednotlivých jazykových rovinách, rytmizace slov,
sluchová analýza a syntéza, tvorba rýmů, detekce hlásky ve slově,
a další.

Řečový rozvoj
Pojmenování a tvorba nadřazených pojmů, tvorba protikladů,
význam slov, synonyma, homonyma, zdrobněliny, tvorba
množného slova, rozvoj gramatiky, skloňování, časování, tvorba
příběhů, apod.

Předmatematické a matematické představy
Práce s pojmy (více, stejně, méně, o jednu méně), třídění a řazení
dle kritérií, určování množství, apod.


Kognitivní rozvoj
Rozvoj vnímání, fantazie, myšlení, usuzování, pozornosti a paměti.

Prostorová představivost
Manipulace s předměty na ploše i v prostoru kolem chaloupky.

Zraková a hmatová diferenciace
Rozpoznávání barev, tvarů a velikostí zrakem, zraková analýza
a syntéza, zraková paměť, grafická podoba písmen, hmatové
rozpoznávání tvarů, předmětů a ploch.

Provedení učební pomůcky
Chaloupka je členěná na pracovní a dekorační plochy.
Dvě protilehlé stěny jsou opatřeny okny, překrytými pružnými
závěsy. Vložením rukou do tzv. black boxu lze navodit
situace pro sluchovou a hmatovou analytickou a
diferenciační činnost. Jedna stěna a jedna polovina střechy
jsou opatřeny feromagnetickou vrstvou. Na ně lze umísťovat
magnetické prvky ve tvaru čtverců 6 x 6 cm. S těmito
piktogramy lze pracovat volně i mimo feromagnetické plochy
chaloupky. V základní sadě je 200 piktogramu s obrázky,
základními barvami, písmeny, číslicemi a dalšími symboly.
K nim přikládáme magnetické čtverce stejné velikosti bez
označení. Ty jsou určeny pedagogům k vlastnímu dotvoření a
rozšíření využitelnosti podle vlastních námětů.


Odkaz na video    https://www.youtube.com/watch?v=frezCb8-qy8

4 250 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno