Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Kočky - čtení s porozuměním - pro 16 žáků

Nakladatelství: Aktivní žák

Kód: AZ0003-16

Pomůcka slouží žákům prvních a druhých ročníků k procvičování čtení s porozuměním, naslouchání a logickému uvažování. Činnost je určená k aktivitě ve dvojicích až čtveřicích, ale každý žák pracuje sám za sebe.

Děti jsou rozděleny do dvoučlenných až čtyřčlenných skupin. Každá si zvolí svého čtenáře, který si vezme kartu s textem tak, aby mu do ní nikdo jiný nenahlížel. Čtenář hlasitě čte verše označené číslem 1, ostatní poslouchají a pozorují 6 odlišných obrázků koček. Poté si každý sám k sobě zapíše číslo kočky z obrázku, o které text pojednával. Následně čtenář pokračuje další úlohou číslo 2. Stejným způsobem probíhá celá aktivita. Poslední verše označené číslem 6 vybízejí děti, aby napsaly jednu větu o poslední kočce, kterou určily.

Pomůcka obsahuje celkem 20 básní ke zjištění správné kočky na 4 čtecích kartách určených čtenářům, 4 další básně vyzývají děti, aby napsaly větu o konkrétní kočce.

OBSAH BALENÍ pro jednu skupinu:

· 6 obrázků koček formátu A6

· 4 veršované čtecí karty (24 úkolů tvořených básněmi) s řešením

16 žáků: 4 sady

 Rozsah dodávky  pro 16 žáků

964 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno