Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Jak psát tiskacím od 3. ročníku ZŠ – dvoubarevné

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 3-88

 

Tato písanka sloužící k výuce nevázaného písma je určena žákům 3. ročníků, kteří se dosud učili psát vázaným písmem. Je tak alternativou výuky nevázaného písma od 1. ročníku, k níž slouží řada Píšeme tiskacím písmem pro 1. ročník.

Písanka seznamuje žáky s jednotlivými písmeny podle tvarových skupin. Nejdříve se žáci učí malá písmena, v druhé části písanky pak písmena velká. Písmena jsou ihned řazena do slabik a slov tak, aby bylo jejich psaní dostatečně procvičeno. Později, když už žáci znají dostatečné množství písmen, píší celá slova a zařazují je do vět. Cvičení jsou v písance sestavena tak, aby různými způsoby procvičovala znalost nevázaných tvarů písmen a ukázala, jak nevázané písmo používat k běžnému psaní.

V písance je věnována pozornost:

  • přepisu z velkého nevázaného do malého nevázaného písma a opačně,
  • oddělování jednotlivých slov (na začátku je použit pomocný symbol „tužka“, který vyznačuje, jak velká mezera by měla být mezi prvky psaní – písmeny, slabikami, slovy),
  • gramatickým jevům (psaní velkých písmen, psaní ú/ů, …),
  • aktivní činnosti (žáci vymýšlejí slova podle obrázků a píší je jako autodiktát, vybírají vhodnou slabiku či slovo do věty, aby měla věta smysl, apod.).
39 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno