Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

CD Český jazyk 2. ročník - multilicence

Nakladatelství: Alter

Kód: 093867

CD Český jazyk 2. ročník - multilicence

 

Multilicence opravňuje k instalaci programu na síti, na interaktivní tabuli, k promítání pomocí datových projektorů, k instalaci na jednom nebo více počítačích, které jsou v majetku/užívání školy.

CD-ROM je zpracováním tištěné učebnice Český jazyk pro 2. ročník ZŠ a Pracovního sešitu I, II. Tento výukový program je použitelný ve všech fázích vyučovacího procesu a je i vhodnou pomůckou pro děti, které trpí různými poruchami učení (např. dyslexií, dysgrafií nebo dysortografií – v některých případech může plně nahradit tištěnou variantu). Práce s programem podporuje rozvoj čtení s porozuměním. Žáci jsou motivováni k postřehování, k rozšiřování svého zorného čtecího pole, případně k dohadování; prakticky se tak uplatňují a využívají moderní metody směřující k rychlejšímu čtení s porozuměním. 
Pro výuku ve škole je nutno zakoupit multilicenci.

2 400 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno