Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Hudební výchova 1 - Flexibooks - multilicence

Nakladatelství: Fraus

Kód: FHV1

  • poutavě zpracovaná pracovní učebnice pro prvňáčky, kterou si žáci sami dotváří
  • podněcuje k hudební tvořivosti, utváří vztah k lidovým tradicím (rytmizace a melodizace říkadel, hudební improvizace, tanec, dramatizace písní)
  • obsahuje aktivní poslechy, rytmická cvičení, instrumentální i tanečně-pohybové doprovody k písním (doprovody hrou na tělo a rytmické Orffovy nástroje jsou zakomponovány pomocí ikon přímo do notového zápisu písně)
  • celobarevné ilustrace a fotografie jsou nosným didaktickým materiálem, s nímž žáci aktivně pracují
5 990 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno