Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Fyzikální veličiny a jednotky SI 2.díl pro ektrikáře (Obdržálek)

Nakladatelství: Albra

Kód: 250-703

Tato 126 stránková publikace nakladatelství ALBRA, spol. s r. o., Úvaly pojednává o fyzikálních veličinách a jednotkách, jejich názvech a značkách. Zahrnuje

  • znění normy ČSN ISO 31-1 až 3
  • výklad příslušných pojmů koncipovaný pro střední školu, a dále rozšiřující poznámky petitem;
  • jazykovědné statě zabývající se jak gramatikou, tak i stylistikou, tvorbou a používáním (resp. nepoužíváním) termínů v konkrétních situacích;
  • slovníčky termínů (česko-anglický a anglicko-český).

Výklad normy lze v podstatě použít přímo jako středoškolskou učebnici. Vzhledem k obecné závaznosti norem však poslouží kniha nejen škole, ale i technické praxi, vědě a technice ve všech oblastech, které se dotýkají problematiky fyzikálních veličin a jednotek.
Výjimečné jsou jazykové doplňky, které v technické literatuře nebývají. Přitom jsou však velice potřebné pro praktické užívání. Jsou sice míněny hlavně pro školu, ale přijdou vhod i v praxi, stejně jako slovníček – rejstřík česko-anglický a anglicko-český. Publikace vznikla pod odborným dohledem Terminologické komise 12 – Veličiny a jednotky při Českém normalizačním institutu. Má kladné hodnocení JČMF.
Vhodné využít pro Rámcově vzdělávací program.

167 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno