Menu
 • Zboží (0)
 • Kategorie (0)

Čítanka 9 pro ZŠ a VG /nová generace/ UČ

Nakladatelství: Fraus

Kód: F5197

Čítanky nové generace jsou zcela novou učebnicovou řadou. Zohledňují moderní trendy ve výuce literární výchovy a přihlížejí k podnětům a požadavkům učitelů, kteří užívají původní učebnicovou řadu.

Čítanka je určena pro výuku literární složky předmětu český jazyk a literatura v 9. ročníku základní školy a kvartě víceletého gymnázia. Obsahuje textové úryvky a literární učivo zpracované v souladu s RVP ZV. Čítanka je součástí ucelené řady učebních materiálů určených pro výuku literatury na 2. stupni základních škol a nižším stupni gymnázií.

V čítankách nové generace najdete:

 • propojení a integraci jazykové a literární složky předmětu
 • důraz na komunikační pojetí vzdělávání a rozvoj čtenářské gramotnosti
 • chronologický přístup (rozdělení kapitol není dáno tématy textů, ale literární historií)
 • texty přiměřeného rozsahu, vhodné pro práci v hodině
 • výběr několika textů ke každému tématu
 • různorodé texty literární i neliterární
 • stručné výklady, definice literárních pojmů a medailonky autorů
 • otázky a úkoly trojí úrovně: úzce vázané na úryvky, zaměřené na hledání širších souvislostí, orientované na mezipředmětové vazby
 • přehledné shrnutí celého tématu na konci každé kapitoly doplněné tabulkou s výčtem autorů a děl

199 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno