Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Čítanka 8 pro ZŠ a VG /nová generace/ UČ

Nakladatelství: Fraus

Kód: F3902

Čítanky nové generace jsou zcela novou učebnicovou řadou. Zohledňují moderní trendy ve
výuce literární výchovy a přihlížejí k podnětům a požadavkům učitelů, kteří užívají původní
učebnicovou řadu.

Čítanka je určena pro výuku literární složky předmětu český jazyk a literatura v 8. ročníku
základní školy a tercii víceletého gymnázia. Obsahuje textové úryvky a literární učivo
zpracované v souladu s RVP ZV. Čítanka je součástí ucelené řady učebních materiálů
určených pro výuku literatury na 2. stupni základních škol a nižším stupni gymnázií.

V čítankách nové generace najdete:
 propojení a integraci jazykové a literární složky předmětu
 důraz na komunikační pojetí vzdělávání a rozvoj čtenářské gramotnosti
 chronologický přístupu (rozdělení kapitol není dáno tématy textů, ale literární historií)
 texty přiměřeného rozsahu, vhodné pro práci v hodině
 výběr několika textů ke každému tématu
 různorodé texty literární i neliterární
 stručné výklady, definice literárních pojmů a medailonky autorů
 otázky a úkoly trojí úrovně: úzce vázané na úryvky, zaměřené na hledání širších
souvislostí, orientované na mezipředmětové vazby
 přehledné shrnutí celého tématu na konci každé kapitoly doplněné tabulkou s výčtem
autorů a děl

199 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno