Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Český jazyk 9/2 PS

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 9-57

Tyto dvoubarevné pracovní sešity jsou vytvořené v souladu s RVP ZV k učebnici Český jazyk pro 9. ročník.

Kapitoly:

1. Věta

2. Souvětí (podřadné a souřadné)

3. Tvoření vět a souvětí

Učivo každé kapitoly procvičuje test, zařazeno je i závěrečné opakování. Nechybí příloha se shrnutím učiva.

Učivo obou pracovních sešitů je propojeno zejména s literární výchovou, dějepisem, zeměpisem, přírodopisem a výchovou k občanství. Žáci jsou činnostní formou výuky motivováni k dosažení potřebných znalostí a vědomostí. Pracovní sešity lze použít i k učebnicím z jiných nakladatelství.

49 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno