Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Český jazyk 9/1 PS

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 9-56

Tyto dvoubarevné pracovní sešity jsou vytvořené v souladu s RVP ZV k učebnici Český jazyk pro 9. ročník. 

Kapitoly:

1. Obecné výklady o jazyce

2. Zvuková stránka jazyka

3. Tvoření slov

4. Význam slova

5. Tvarosloví

 

Učivo každé kapitoly procvičuje test, zařazeno je i závěrečné opakování. Nechybí příloha se shrnutím učiva.

Učivo obou pracovních sešitů je propojeno zejména s literární výchovou, dějepisem, zeměpisem, přírodopisem a výchovou k občanství. Žáci jsou činnostní formou výuky motivováni k dosažení potřebných znalostí a vědomostí. Pracovní sešity lze použít i k učebnicím z jiných nakladatelství.

49 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno