Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Český jazyk 6, 2. díl PS

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 6-57

Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 6. ročník

v souladu s RVP ZV

Pracovní sešit obsahuje:

  • pravopisná cvičení 
  • doplňovačky
  • diktáty
  • přehled učiva
  • závěrečné opakování
  • řešení ke cvičením

 

Ve 2. díle je procvičováno tvarosloví (přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa) a skladba (základní a rozvíjející větné členy, věta jednoduchá a souvětí).

V příloze každého sešitu je shrnuta základní gramatika.

Pracovní sešit lze použít i k učebnicím z jiných nakladatelství

V interaktivní podobě vyjde v roce 2018.

49 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno