Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

CD-Rom Slovní druhy (multilicence)

Nakladatelství: Alter

Kód: 093966

Multilicence opravňuje k instalaci programu na síti, na interaktivní tabuli, k promítání pomocí datových projektorů, k instalaci na jednom nebo více počítačích, které jsou v majetku/užívání školy.

Obsahuje cvičení pro rozlišování a určování slovních druhů ohebných (včetně jejich mluvnických významů) a slovních druhů neohebných. Nový způsob nácviku jazykových jevů probíhá pomocí originálních analytických postupů. Uživatelé aktivně doplňují pravopisné i gramatické vynechávky a program nabízí nápovědu, odůvodňování, kontrolu i možnost oprav. Ve všech výukových programech lze pracovat ve dvou verzích, pro nácvik slouží verze trenink, pro ověřování znalostí verze naostro. 
Systém výuky prostřednictvím CD-ROMů je ucelený – programy nevyžadují učebnici, případně mohou být používány jako doplněk ke kterékoliv učebnici češtiny pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. CD-ROM obsahuje 40 stránkový Přehled českého pravopisu a gramatiky ve formátu PDF, jeho úplná verze je k dispozici jako samostatný titul, informace viz zde. 
Tento výukový program byl vytvořen tematickým seřazením cvičení ze stávajících CD-ROMů Český jazyk 6 a Český jazyk 7. 

Výukové programy jsou rovněž vhodné pro užití na interaktivních tabulích. 
Pro výuku ve škole je nutno zakoupit multilicenci. 

Výukový program obsahuje 99 cvičení. 

Podstatná jména (22 cvičení) 
Přídavná jména (24 cvičení) 
Zájmena (16 cvičení) 
Číslovky (6 cvičení) 
Slovesa (13 cvičení) 
Příslovce (6 cvičení) 
Předložky (5 cvičení) 
Spojky (3 cvičení) 
Částice, citoslovce (4 cvičení)

500 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno