Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

CD Pravopis snadno a rychle - jednouživatelská

Nakladatelství: Alter

Kód: 092965

Umožňuje žákům 2. stupně ZŠ a studentům víceletých gymnázií 
ovládnout základy českého pravopisu. Nový způsob nácviku jazykových jevů probíhá pomocí originálních analytických postupů. Uživatelé aktivně doplňují pravopisné i gramatické vynechávky a program nabízí nápovědu, odůvodňování, kontrolu i možnost oprav. Ve všech výukových programech lze pracovat ve dvou verzích, pro nácvik slouží verze trenink, pro ověřování znalostí verze naostro. 
Systém výuky prostřednictvím CD-ROMů je ucelený – programy nevyžadují učebnici, případně mohou být používány jako doplněk ke kterékoliv učebnici češtiny pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. 
CD-ROM obsahuje 40 stránkový Přehled českého pravopisu a gramatiky ve formátu PDF, jeho úplná verze je k dispozici jako samostatný titul, více informací viz níže "Související zboží". 
Tento výukový program byl vytvořen tematickým seřazením cvičení ze stávajících CD-ROMů Český jazyk 6 a Český jazyk 7. 

Výukové programy jsou rovněž vhodné pro užití na interaktivních tabulích. 
Pro výuku ve škole je nutno zakoupit multilicenci. 

Výukový program obsahuje 69 pravopisných cvičení. 

Vyjmenovaná slova (13 cvičení) 
Shoda přísudku s podmětem (12 cvičení) 
Koncovky podstatných jmen (10 cvičení) 
Koncovky přídavných jmen (11 cvičení) 
Psaní velkých písmen (10 cvičení) 
Souhrnné procvičování pravopisu (13 cvičení)

150 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno