Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

CD Pravopisné pětiminutovky 2 - multilicence

Nakladatelství: Alter

Kód: 093122

CD Pravopisné pětiminutovky 2 - multilicence

Multilicence opravňuje k instalaci programu na síti, na interaktivní tabuli, k promítání pomocí datových projektorů, k instalaci na jednom nebo více počítačích, které jsou v majetku/užívání školy.

Výukový program vychází z Pravopisných pětiminutovek pro 
2. ročník. Do sloupců slov a slovních spojení žáci doplňují 
krátké a dlouhé samohlásky; y/ý po tvrdých a i/í po měkkých 
souhláskách; dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; párové souhlásky na 
konci slov; velká – malá počáteční písmena v pojmenováních. 
CD-ROM obsahuje variantu „trénink“ pro nácvik pravopisu 
a variantu „naostro“ pro přímé doplňování vynechaných jevů. 
Slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů 
probíraných ve 2. ročníku. 
Pro výuku ve škole je nutno zakoupit multilicenci.

500 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno