Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

CD Pravopisné pětiminutovky 5 - jednouživatelská verze

Nakladatelství: Alter

Kód: 092125

Výukový program vychází z Pravopisných pětiminutovek pro 
5. ročník. Do sloupců slovních spojení a vět žáci doplňují 
vynechaná písmena. Výukový program se zaměřuje na psaní 
ú – ů; předpony; písmena na švu kořene a předpony; je – ě; 
mě – mně; shodu přísudku s podmětem (holým, rozvitým, 
několikanásobným); koncovky podstatných a přídavných 
jmen; tvary zájmen; opakování učiva předchozích ročníků. 
Obsahuje variantu „trénink“ pro nácvik pravopisu a variantu 
„naostro“ pro přímé doplňování vynechaných jevů. 
Slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů 
probíraných na celém 1. stupni ZŠ. 
Pro výuku ve škole je nutno zakoupit multilicenci.

200 Kč
194 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno