Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

CD Pravopisné pětiminutovky 5 - jednouživatelská verze

Nakladatelství: Alter

Kód: 092125

Výukový program vychází z Pravopisných pětiminutovek pro 
5. ročník. Do sloupců slovních spojení a vět žáci doplňují 
vynechaná písmena. Výukový program se zaměřuje na psaní 
ú – ů; předpony; písmena na švu kořene a předpony; je – ě; 
mě – mně; shodu přísudku s podmětem (holým, rozvitým, 
několikanásobným); koncovky podstatných a přídavných 
jmen; tvary zájmen; opakování učiva předchozích ročníků. 
Obsahuje variantu „trénink“ pro nácvik pravopisu a variantu 
„naostro“ pro přímé doplňování vynechaných jevů. 
Slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů 
probíraných na celém 1. stupni ZŠ. 
Pro výuku ve škole je nutno zakoupit multilicenci.

200 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno