Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

CD Jazykové testy (multilicence)

Nakladatelství: Alter

Kód: 093969

Multilicence opravňuje k instalaci programu na síti, na interaktivní tabuli, k promítání pomocí datových projektorů, k instalaci na jednom nebo více počítačích, které jsou v majetku/užívání školy.

Výhodou těchto jazykových testů je mimo jiné i nácvik práce v prostředí PC, lze je využít nejen pro kontrolu znalostí, ale i pro nácvik řešení. Uživatelé aktivně doplňují pravopisné i gramatické vynechávky a program nabízí nápovědu, odůvodňování, kontrolu i možnost oprav. Ve všech výukových programech lze pracovat ve dvou verzích, pro nácvik slouží verze trenink, pro ověřování znalostí verze naostro. 
Systém výuky prostřednictvím CD-ROMů je ucelený – programy nevyžadují učebnici, případně mohou být používány jako doplněk ke kterékoliv učebnici češtiny pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. CD-ROM obsahuje 40 stránkový Přehled českého pravopisu a gramatiky ve formátu PDF, jeho úplná verze je k dispozici jako samostatný titul, informace viz níže "Související zboží". 
Tento výukový program byl vytvořen tematickým seřazením cvičení ze stávajících CD-ROMů Český jazyk 6 a Český jazyk 7. 

Výukové programy jsou rovněž vhodné pro užití na interaktivních tabulích. 
Pro výuku ve škole je nutno zakoupit multilicenci. 

Výukový program obsahuje 75 cvičení. 

Test I/A (3 cvičení) Test I/B (6 cvičení) 
Test II/A (6 cvičení) Test II/B (6 cvičení) 
Test III/A (6 cvičení) Test III/B (10 cvičení) 
Test IV/A (6 cvičení) Test IV/B (10 cvičení) 
Pravopisná cvičení (22 cvičení)

500 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno