Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

CD Jazykové rozbory (multilicence)

Nakladatelství: Alter

Kód: 093968

Multilicence opravňuje k instalaci programu na síti, na interaktivní tabuli, k promítání pomocí datových projektorů, k instalaci na jednom nebo více počítačích, které jsou v majetku/užívání školy.

Jazykové rozbory jsou určeny k procvičení jevů pravopisných i gramatických, učí žáky i studenty pracovat s jazykovými úkoly v prostředí PC. Uživatelé aktivně doplňují pravopisné i gramatické vynechávky a program nabízí nápovědu, odůvodňování, kontrolu i možnost oprav. Ve všech výukových programech lze pracovat ve dvou verzích, pro nácvik slouží verze trenink, pro ověřování znalostí verze naostro. 
Systém výuky prostřednictvím CD-ROMů je ucelený – programy nevyžadují učebnici, případně mohou být používány jako doplněk ke kterékoliv učebnici češtiny pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. CD-ROM obsahuje 40 stránkový Přehled českého pravopisu a gramatiky ve formátu PDF, jeho úplná verze je k dispozici jako samostatný titul, informace viz níže "Související zboží". 
Tento výukový program byl vytvořen tematickým seřazením cvičení ze stávajících CD-ROMů Český jazyk 6 a Český jazyk 7. 

Výukové programy jsou rovněž vhodné pro užití na interaktivních tabulích. 
Pro výuku ve škole je nutno zakoupit multilicenci. 

Výukový program obsahuje 72 cvičení. 

Rozbor č. I (10 rozborů) 
Každý rozbor obsahuje učivo: Věta, slovo, slabika, hláska; Tvoření slov; Stavba slova, slova příbuzná; 
Určování slovních druhů; Významy slov 

Rozbor č. II (20 rozborů) 
Každý rozbor obsahuje učivo: Věta jednoduchá – grafické znázornění stavby; Základní a rozvíjející větné 
členy (holé, rozvité, několikanásobné) 

Rozbor č. III (20 rozborů) 
Každý rozbor obsahuje učivo: Souvětí; Počet vět, spojovací výrazy; Věty hlavní a vedlejší 
Slovní a větné rozbory (22 rozborů)

500 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno