Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Mr B's Word bank – slovníček

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 4-87

K oběma dílům učebnice doporučujeme používat slovníček Listen and Speak. Žákům usnadní učení nové slovní zásoby. V instrukcích učebnic jsou pravidelně uvedeny doporučené praktické návody pro práci se slovníkem. Slovníček pomůže i rodičům při společné domácí přípravě s jejich dětmi. Je prakticky koncipován ke každé straně učebnice. Nová slova jsou zapojována do obvyklého slovního spojení, ve kterém se užívají. To přispívá k rozvoji konverzačních schopností žáka. Ve slovním spojení se objeví i slovo tematicky příbuzné, což probouzí v mysli žáků asociace s dalšími příbuznými slovy. Tyto progresivní metody výuky slovní zásoby otevřou žákům možnosti přirozeně ovládnout znalost cizího jazyka.
39 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno