Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Listen and play 3 CD 1. díl (2 CD)

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 3-82-1

CD slouží žákům především k nácviku správné výslovnosti slov a k postupnému nácviku poslechu s porozuměním. Žáci si poslechnou správnou výslovnost slov, vnímají intonaci vět. Při pomalé a pečlivě vyslovované konverzaci se učí porozumět obsahu rozhovoru.

Situační rozhovory jsou zvukově podbarveny, aby pomohly žákům lépe si představit situaci, ze které rozhovor vychází. Říkanky jsou záměrně rytmicky deklamovány, abychom žákům usnadnili jejich osvojení. Po osvojení si písní jsou zařazeny i písně typu „karaoke“, ve kterých si žáci mohou prověřit, jak se písničku naučili. K melodii písně mohou také sami zveršovat libovolný text tematicky zaměřený k učivu dané lekce.

299 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno