Menu
 • Zboží (0)
 • Kategorie (0)

Happy Street 1 AB CZ 3rd Edition

Nakladatelství: Oxford - Učebnice

Kód: 194751162

 • Graficky i obsahem navazuje na New Happy
 • Výhradně úroveň A1 (vypuštěn minulý čas v Happy Street 2)
 • Nové stránky s přípravou k testování (pracovní sešit)
 • Nové iTools s book on screen
 • Nové Top-Up Resource Packy
 • Nová webová stránka
 • Audio CD v prac. sešitě
 • Nové DVD

 

Happy Street je úspěšná řada učebnic pro děti, které už jsou schopny začít číst a psát v angličtině. V učebnicích Happy Street děti pronikají do světa postav známých z Happy House v širším kontextu a poznávají také souseda Grega a jeho pejska Flossy

Pracovní sešit obsahuje:

 • jednu stranu cvičení ke každé straně z učebnice
 • strany s mezipředmětovými vztahy využívající zalostí a dovedností z jiných předmětů v anglickém jazyce a strany s příběhy "Colin in Computerland", kde děti zužitkují získané jazykové znalosti a upevní řečové dovednosti
 • strany nazvané od čtení k psaní, které dávají dětem možnost využít jazyka k výpovědím o sobě
 • otázky Quizzyho, které pomáhají dětem uvědomit si vlastní pokroky v učení a jsou pro děti rovněž prostředkem k zaznamenávání nového učiva
 • osm stran cvičení zaměřených na přípravu žáků na srovnávací testy v 5. třídě
 • anglicko-český slovníček
 • audio CD se všemi písniškami a příběhy z Happy Street 1

 

Doložka MSMT-2370/2022-2

  359 Kč
  341 Kč

  Potřebujete poradit?

  Mgr. Radek Vaníček
  Bohunická 52
  619 00 Brno