Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

O firmě

Sociální podnik

Firma Učebnice – Vaníček deklaruje přihlášení k principům sociálního podniku.

Činnost našeho sociálního podniku je zaměřena na řešení otázek zaměstnanosti a sociálního začleňování.

Podnik zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním a to ponejvíce se smyslovým, lehkým mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.

Počátek prosociálního  zaměření podniku se datuje do r.2010, kdy byl přijat první znevýhodněný zaměstnanec. Od té doby má počet takovýchto zaměstnanců stále rostoucí tendenci i spektrum jejich specifických pracovních předpokladů a omezení.

Podíl těchto pracovníků je nyní ve firmě 24 z celkového počtu zaměstnanců 28. Dále podnik zaměstnává 2 pracovníky ve věku nad 50 let.

Všichni tito lidé jsou v podniku zaměstnáni v zaměstnaneckém pracovním poměru a pravidelně docházejí do zaměstnání. Podle jejich míry a specifikace postižení je jim upravována délka pracovní doby a jsou jim upravovány pracovní podmínky a pracovní prostředí tzv. chráněná pracoviště.

Podporujeme profesní a osobnostní růst našich zaměstnanců se zaměřením na jejich specifické potřeby související s jejich postižením.

Personální strategie přispívá ke zvyšování iniciativy pracovníků k jejich sociální emancipaci jako nástrojů proti sociálnímu vyloučení.

Díky pravidelnému informování o úspěšnosti podnikání o pracovních a ekonomických otázkách mají pracovníci možnost aktivně přispívat ke zlepšování prosperity a stability podniku.

Podnik zaměstnává pracovníky převážně z místa působiště a blízkého okolí:  Brno – město a Brno – venkov.

Spolupracujeme s veřejnoprávními subjekty, zejména s úřady práce, s řadou škol i s dalšími subjekty v neziskové sféře - Liga vozíčkářů, Srdcerváči a další.

Vedení podniku promyšleně ovlivňuje pozitivní prosociální klima v pracovním týmu a jeho soudržnost. To se příznivě projevuje v minimální fluktuaci pracovníků.

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno