Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Akce

Jsme partnerem akcí nakladatelství NOVÁ ŠKOLA s.r.o.

Posláním materiálů nakladatelství je nejen napomoci vybavit žáky teoretickými poznatky, ale také docílit toho, aby žáci prostřednictvím výukových materiálů získali základy tvořivého myšlení, dovedli logicky uvažovat a řešit problémy vyplývající ze života v jejich okolí. V životě se o takových lidech říká, že mají “selský rozum”.
Učebnice
 • podporují schopnost učit se a mít do učení chuť,
 • podporují dovednosti k řešení problémů,
 • učí umět pozorovat, hovořit o pozorovaném, komunikovat, vyvozovat závěry.
Čteme a píšeme s Agátou
Matýskova matematika pro 1. ročník
1. stupeň
2. stupeň
Poskytujeme bezplatné zapůjčení vzorníků 
Jsme připraveni na Vaší škole zrealizovat výstavu veškerých materiálů nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., popřípadě Vám dodáme k prohlédnutí jen Vámi poptané tituly.

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno